La vida de la professió fotogràfica és variada i diversificada i en els anys 50 - 60 encara ho era més; hom tenia d'acollir-se a totes les demandes, generant una flexibilitat que s'estenia a plasmar aspectes tant diversos com màquines, edificis, tallers, mostraris... i una munió de situacions que feien fotografiar «des d'un mosquit fins a una fàbrica». L'experiència que dona aquest ampli ventall representava un repte d'exercici mental i manual. En la vessant de laboratori foren anys de la elaboració de grans ampliacions per a decoració i serveis. Una època en que la marca FOTO KAMERAN donava nom d'empresa a aquest treball tan variat.

© 2019 Hereus de Jordi Gumí Cardona