Radiacions Còsmiques

Radiacions còsmiques

Radicaions còsmiques

S'atribueix a la imatge fotogràfica el do de ser un testimoni verídic de la realitat, de no mentir i de actuar com a notari estricte dels fets. Aquesta característica és certa mentre no s'incorpori alguna manipulació en la captació o posterior desenvolupament de la seva gestació.

Mostrem aquí una fotografia en la que es transgredeix la realitat per fer-la més dinàmica, atraient i més "misteriosa" del que en veritat és. Una escena nocturna de carrer es converteix aquí en una il·lusió cromàtica que esdevé singular, insòlita i un tant suggerent.

Els detalls tècnics son molt senzills. Cal cercar un lloc a la nit, en el que existeixin punts de llum (fanals, rètols, semàfors,..) millor de colors diversos. La cambra es prepara a una velocitat lenta , de l'ordre de mig, un o varis segons. A mà alçada s'enquadra la escena i es prem el disparador mantenint la cambra quieta per un instant (s'enregistra així la escena real) i sobtadament es mou la cambra que capta els punts de llum marcant una estela lineal. Depenent del temps breu de la primera fase i de la direcció de la segona, els efectes seran molt diversos. Val la pena fer varies preses de vista, amb moviment diferent ( circular, angular, oscil·lant, etc.), per confeccionar originals de tendència variada i resultat distint.