Vida i costums

Amb la intencionalitat que el fotògraf ha intervingut en certs temes, les imatges que s'agrupen aquí son un petit mostrari de la recerca que l'ha portat a descobrir i airejar moltes situacions, aspectes, i idiosincràsies de les tradicions o festes, dels fets amagats en els racons de la religió o el costum. Una vida que restava oblidada i, més encara, subjugada per moments negatius imposats a la nostra cultura. Art popular, fires, joguines, bestiari, menjar, etc. s'han enregistrat amb l'objectiu d'una cambra agosarada.