1987 – Diccionari de Tècniques Pictòriques – Ed.62 (amb R. Lluís Monllaó)