2007 – La Pinacologia – Farell Editors (amb R. Lluís Monllaó)