1979 – FABREGAS Xavier – Tradicions Mites i Creences dels Catalans