1981 – BARRAL i ALTET Xavier – L’Art Pre-romànic a Catalunya