1983 – BASSEGODA Joan – Història de la Restauració de Poblet