1984 – FEBRES Xavier – El Pirineu Frontera i Porta de Catalunya