1988 – VV. AA. – Exposició Universal de Barcelona , Llibre del centenari