1993 – GARCIA RENAU Assumpta.- El Tapis de la Creació, símbol del Sagrat