1994 – BARRAL i ALTET Xavier – Les Catedrals de Catalunya