1976 – VIOLANT i SIMORRA Ramon – L’Art Popular a Catalunya