1977 – VAZQUEZ MONTALBAN Manuel – L’Art del Menjar a Catalunya