1977 – CARBONELL / CIRICI – Grans Monuments Romànics i Gòtics